SVEJSEMAGNETER

Svejsemagneter fås med og uden mulighed for med en knap at tænde og slukke magnetismen. Nogle fås med en "midtvejsstilling", hvor der er tilstrækkelig magnetkraft til at holde emnerne, men stadig ikke mere end at du kan justere fikseringen inden den fulde magnetkraft indkobles i knapposistion ON.
No items
There were no items found matching your search criteria